PRVA FAZA

Kozmetološka procena epiderma

U ovoj fazi se primenuju proizvodi koji sadrže najveće koncentracije aktivnih sastojaka da bi se uspostavilo optimalno stanje epiderma („rekondicioniranje”). Na taj način pomažemo epidermu da aktivira svojstva samoregeneracije – tog čudotvornog procesa koji se ponavlja svakog meseca tokom života i koji je snažno povezan s dubljim strukturama kože, tog kompleksnog organa koji ima ulogu zaštite i veze. Jedinstveni efekti koji se postižu ovakvim personalizovanim, vrhunskim tretmanima i negom vidljivi su odmah ali i na duže staze, čak i kod veoma neizbalansirane kože.

DRUGA FAZA 

Pripremna faza

Poput brojnih stučnjaka za kožu, i dr Aluš smatra da epiderm treba da bude u središtu pažnje kada je posredi nega kože. Ovaj spoljašnji površinski sloj je i poslednja barijera koja štiti integritet ljudskog organizma. Epiderm zahteva da se vodi računa o svim njegovim bitnim funkcijama i da se primeni personalizovani pristup zasnovan na preciznoj i striktnoj proceduri. Kod Biologique Rechercha ova faza je od suštinske važnosti.

TREĆA FAZA

Faza tretmana i nege

U ovoj fazi se primenuju proizvodi koji sadrže najveće koncentracije aktivnih sastojaka da bi se uspostavilo optimalno stanje epiderma („rekondicioniranje”). Na taj način pomažemo epidermu da aktivira svojstva samoregeneracije – tog čudotvornog procesa koji se ponavlja svakog meseca tokom života i koji je snažno povezan s dubljim strukturama kože, tog kompleksnog organa koji ima ulogu zaštite i veze. Jedinstveni efekti koji se postižu ovakvim personalizovanim, vrhunskim tretmanima i negom vidljivi su odmah ali i na duže staze, čak i kod veoma neizbalansirane kože.